• Details
  • Transcript
آشنایی من با مریم مال خیلی سال پیشه با همدیگه کلاس «آیدین» بود که آشنا شدیم قبل از این که من مددکار بشم مریم هم عکاس بود هم روزنامه نگار هم خیلی ایده آلیست هم خیلی سمج در واقع فکر می کرد به راحتی می تونه با مردم حرف بزنه روشون تاثیر بذاره و متقاعدشون کنه دنبال چی می گردی خسته نشدی خیلی بچه بود که مادرش رو توی یه تصادف از دست داد تصادفی که در اصل مادرش جونشو داد برای نجات جون مریم فک و فامیلش همه خارج بودن تنها بزرگ شده بود رو پای خودش نمی دونم شاید به خاطر همینا بود که عوالمش با آدمای نرمال فرق می کرد از اون آدمایی نبود که با چاپ یه مطلب یا عکسش سوژه ها براش تموم بشن نه بعد از این که مطلبش چاپ می شد تازه کارش شروع می شد با آدمای سوژه هاش درگیر می شد باهاشون زندگی می کرد کلا زندگیش کارش بود دیگه افراطی بود دیگه یهو یه کمپین راه می انداخت کمپین نه به خشونت دنیای بدون جنگ بخشش آخه شما به چه حسابی این حرف رو می زنید کسی که مورد ظلم قرار گرفته یعنی تعادل روانی و عاطفیش رو از دست داده چه جوری این آدم صلاحیت تشخیص این که کسی باید بمیره یا زنده بمونه رو شما بهش می دید شوهرم رو کشتند انداختند وسط اون وقتی که من از مادر مقتول می پرسم که دو سال بعد از اعدام احساسش چیه میگه که به آرامش نرسیده یعنی اگه قدم اول رو در نابودی خانواده قتل برداشته قدم دوم اعدام بوده ما باید بتونیم با همدیگه حرف بزنیم باید بتونیم حتی آدمایی هم که مثل ما نیستند دوست داشته باشیم یعنی شما می خواهین حق حیات رو از یه آدمی بگیرین فقط به خاطر این که مرتکب یه جرم شده آمار قتل و اعدام هیچ وقت با همدیگه هیچ ارتباطی نداشته ن ولی از وقتی رفت برای تهیه گزارش از بچه های بزهکار دیگه نتونست ازش بیاد بیرون سر و تهش رو می زدی کانون اصلاح و تربیت بود فکر کنم بیشتر به خاطر بیکاری پدر و مادر نه خیلی کار خوبی کردی، کراک چیه می کشی سیزده ساله هی شما جلوی قاضی برمی گشتی می گفتی این شوشه می کشیده بعدشم راه می افتاد گذاشتن نمایشگاه برای جور کردن پول دیه اعدامی ها همین که به اعدام فکر کنی دلت می گیره حالا فکر کن به نفر از صبح تا شب با بچه های زیر سن قانونی که مرتکب قتل شده ن بشینه و درگیرشون باشه اون دیگه کارش از جمع کردن دیه گذشته بود و یه راست می رفت سراغ خونواده های قربانیا برای گرفتن رضایت

You must be logged in to post a comment. login