• Details
  • Transcript

متن و اجرا: دکتر لیلا رضائی

چشمهام بسته است سردم شده حس می کنم تمام بدنم یخ زده مچاله شده ام انگار توی یک کوهستان یخ زده یا یک اقیانوس منجمد گم شده باشم غلتی می زنم و ناگهان بیدار می شم باید بلند شم اما هنوز احساس خستگی می کنم به خودم فشار میارم که بلند شم و از تخت پایین بیام همه بدنم درد می کنه اما چاره ای نیست یک روز دیگه شروع شده و من هم باید روزم رو آغاز کنم صبحانه رو که آماده می کنم با خودم فکر می کنم احساس می کنم دیشب خواب مهمی دیده ام یک خواب شفاف و روشن، یک خواب آفتابی اما یادم نمیاد چه خوابی معمولا خوابهام رو فراموش می کنم صبح ها از همه خوابهایی که دیده ام برام فقط یک حس گنگ باقی می مونه یک حس شادی یا غم مبهم صدای سوت کشدار کتری من رو به خودم میاره چای دم می کنم و میز صبحانه رو می چینم یادم به مادرم می افته چقدر دلم برای مادرم، برای روزهای قشنگ کودکی تنگ شده اون روزهای روشن و گرم در کنار مادر که هیچ وقت فکر نمی کردم بهترین روزهای زندگی باشند مادرم همیشه صبح ها زود بیدار می شد پیش از طلوع آفتاب صبحانه رو آماده می کرد و منتظر من می نشست تا بیدار بشم و با هم صبحانه بخوریم اغلب روزها سر سفره صبحانه مادرم خواب دیشبش رو برام تعریف می کرد برام جالب بود که خوابهاش رو فراموش نمی کرد درست برخلاف من اما جالب تر این بود که بیشتر خوابهاش شبیه هم بودند در واقع مادرم یک خواب طلایی داشت که بیشتر شب ها همین خواب رو می دید شاید فقط گاهی وقت ها با کمی تغییر خواب یک باغ سرسبز با یک چشمه آب که از تمیزی برق می زد البته ممکن بود بعضی از شب ها این باغ بزرگتر یا کوچکتر باشه محلش تغییر کنه آدم هایی که دور و بر مادرم بودند عوض بشن یا ماجراهایی که توی این باغ و در کنار چشمه آب اتفاق می افتاد تغییر کنه اما باغ و چشمه معمولا همیشه توی خوابهای مادرم حضور دایمی داشتند یادش به خیر مادرم با چه شور و شوقی خواب های دوست داشتنی اش رو برام تعریف می کرد کم کم به این نتیجه می رسیدم که مادرم یک دنیای دیگه توی خوابهاش داره انگار هر روز منتظر می موند تا شب از راه برسه و دوباره فرصت زندگی در دنیای رویاهاش رو به دست بیاره انگار او هر شب می خوابید تا دوباره این خواب تکراری رو ببینه و باز هم ببینه نمی دونم شاید شب ها که می خواست چشم هاش رو ببنده و بخوابه شوق دوباره رفتن به اون باغ و دوباره دیدن اون چشمه توی وجودش بود برای او انگار هر روز فاصله میان دو بار رفتن به اون باغ و دوباره دیدن اون چشمه بود اما چه حیف که من شبیه مادرم نشدم اون روزها که هر روز صبح از شنیدن قصه تکراری خوابهای مادرم کلافه می شدم هرگز به این فکر نمی کردم که سالها بعد حسرت شنیدن همین قصه خوابهای تکراری به دلم بمونه اما ابن روزها من به چیز دیگه ای فکر می کنم به این که ای کاش من هم می تونستم برای خودم یه دنیای رویایی داشته باشم که برای قدم گذاشتن به اون فقط کافی باشه چشمهام رو ببندم و به یک خواب عمیق و شیرین فرو برم ای کاش

You must be logged in to post a comment. login