• Details
  • Transcript

متن و اجرا: دکتر لیلا رضائی

‫ پدربزرگ همیشه آرام بود همیشه لبخندی بر لب داشت لبخندی کوچک اما شیرین پدربزرگ همه ما را دوست داشت و ما همگی او را دوست داشتیم دلمان می خواست کنارش بنشینیم و او برایمان قصه بگوید قصه های تکراری اما دوست داشتنی پدربزرگ ساده بود، مهربان بود آرام بود. صبور بود پدربزرگ همیشه برای همه آدم ها آرزوهای قشنگ داشت آرزوی سلامتی، آرزوی شادی آرزوی موفقیت ما از پدربزرگ چیزهای خوب زیادی یاد گرفتیم ما در کنار او یاد گرفتیم که بدی همیشه بد است حتی اگر خیلی از آدم ها آن را خوب ببینند ما یاد گرفتیم که خوبی همیشه خوب است حتی اگر خیلی از آدم ها آن را نشناسند ما خاطرات خوب زیادی از پدربزرگ داریم خاطراتی که هیچ وقت آنها را فراموش نمی کنیم و حالا که پدربزرگ دیگر نیست تا کنارش بنشینیم و به قصه هایش گوش کنیم خاطراتش را بیشتر از همیشه به یاد می آوریم جای پدربزرگ اینجا، کنار ما، در آن گوشه اتاق، همیشه خالی است و ما دلتنگ تر از همیشه، به او فکر می کنیم به پدربزرگ، که دیگر کنار ما نیست به صدای او فکر می کنیم به لبخند او و به مهربانی اش

You must be logged in to post a comment. login